Bedrijf

Betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid

De persoonlijke betrokkenheid van ons kantoor bij uw onderneming en veelal ook bij uw persoonlijke (financiële) situatie vormt de basis voor een goede en optimale samenwerking. Wij streven naar echte persoonlijke benadering, waarbij úw belang voorop staat en staan u met raad en daad bij. Natuurlijk bevat uw jaarrekening alle wettelijke vereiste informatie, maar wij streven naar meer.

U heeft bij Grob Administratie & Belastingadviezen te maken met een vaste contactpersoon die uw situatie goed kent en daarop kan inspelen.

Vakgebieden

 • accountancy
 • financiële administratie
 • loon administratie
 • fiscaal/juridisch
 • financieringsaanvragen
 • subsidies
 • bedrijfsoverdracht/fusie & overname
 • advies

NOAB

Door ons lidmaatschap van de NOAB, heeft u een goede kwaliteitswaarborg. Ook kunnen wij voor u verklaringen afgeven. Voorbeelden daarvan zijn een NIWO verklaring voor de Transportsector, de banken accepteren de door ons samengestelde stukken, jaarcijfers en prognoses voor kredietaanvraag sneller. Kortom, bij een NOAB kantoor als het onze bent u aan het juiste adres voor een betaalbaar tarief.

Financieel

Inspelen op de toekomst

Grob Administratie & Belastingadviezen houdt zich niet alleen bezig met het controleren van de cijfers, maar kijken ook naar de toekomst van uw onderneming. Wij denken met u mee over de mogelijkheden en kansen van veranderde regelgeving en marktontwikkelingen.

Hierbij kunt u er van op aan dat wij zorgdragen voor een degelijke en deskundige kijk op uw financiële administratie. Grob Administratie & Belastingadviezen staat u met raad en daad bij. Wij vinden een goede relatie met u dan ook van groot belang.

Financieel Dienstenpakket

 • financiële administratie
 • administratieve ondersteuning
 • volledig samenstellen en bespreken van tussentijdse- en jaarcijfers
 • advisering inzake de administratieve organisatie
 • verzorgen van de salaris administratie in de ruimste zin van het woord
 • verzorgen van alle mogelijke fiscale aangiften (zoals: inkomsten-, loon-, omzet- en vennootschapsbelasting)
 • verstrekken van adviezen en het begeleiden van ondernemingen op het gebied van administratieve, fiscale en financiële aangelegenheden
 • opstellen en advies bij financieringsaanvragen en het begeleiden bij het vervullen van de financieringsbehoefte
 • controlling

Fiscaal

De juist fiscale koers

Verplichtingen moeten wij nakomen, maar teveel betalen wil niemand! Ook u niet. Daarom is het belangrijk dat u goed weet wat uw verplichtingen, maar ook uw rechten zijn. Bij Grob Administratie & Belastingadviezen zijn er professionele medewerkers die u hierover kunnen adviseren.

De fiscale advisering vindt plaats vanuit een gedegen kennis van het reilen en zeilen van de klant. We kennen u en uw bedrijf. Grob Administratie & Belastingadviezen streeft naar advies op maat.

Fiscaal Dienstenpakket

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Successie- en schenkingsrechten

Advies

Grob administratie & belastingadviezen adviseert en ondersteunt cliënten met betrekking tot alle financieel-economische aspecten van hun onderneming.

We voelen ons nauw bij onze cliënten betrokken en garanderen continuïteit in onze dienstverlening. U kunt rekenen op onze loyaliteit en discretie. We wijzen U op risico's en kansen. Het rendement van onze inzet is meer dan alleen de optelsom van wat ieder van ons afzonderlijk kan en weet.

Advies Dienstenpakket

 • Verzorgen van financieringsaanvragen
 • Begeleiden van startende ondernemers
 • Opstellen van ondernemingsplannen
 • Begeleiden van schuldsaneringen
 • Administratieve organisatie
 • Bedrijfsopvolging
 • Bijsturen bedrijfsprocessen op financieel gebied
 • Bijstands Besluit Zelfstandigen

BBZ

Welke weg bewandelen als je krediet uitgeput is, maar je bedrijf levensvatbaar?

Deze situatie komt maar al te vaak voor: Je hebt een bedrijf opgezet, draait al enkele jaren maar de cash-flow laat je fiks in de steek door een of andere oorzaak waar je niets aan kunt doen. Als je zelf niets onderneemt komen de schuldeisers. Dat kan maar al te vaak eindigen in een beslaglegging, executoriale verkoop van de zo broodnodige bedrijfsmiddelen en voor je het weet is je bedrijf, en meestal dus jij ook: failliet. De overheid heeft daarvoor een oplossing. Men noemt dat het Bijstands Besluit Zelfstandigen. Er zijn echter wel strenge eisen en een aantal hobbels. Herken je de situatie en is er hoop, en heb je nog een week of 8 de tijd (....) dan kunnen we wellicht wat voor je betekenen.

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. In dat gesprek wordt beoordeeld of het zinvol is de procedure op te starten. In de startfase van die procedure kan namelijk in bijna alle gevallen gemakkelijk een uitstel van betaling, niet te verwarren met surceance, worden gekregen van de meeste crediteuren en zelfs van de Belastingdienst. Dat is toch vaak de grootste schuldenlast. Het is in deze gevallen altijd belangrijk niet langer te aarzelen maar bel ons!

"Als je te laat belt kan niemand je meer helpen en is het over..."

Aanpak

Grob Administratie & Belastingadviezen heeft in de praktijk te maken met voor velen herkenbare situaties. In de subpagina's geven wij u een inzicht in een aantal praktische situaties van onze werkzaamheden. Uiteraard zijn de onze werkzaamheden veel omvattender en komen wij graag bij u langs voor een oriënterend eerste gesprek.

Administratie

Administratie buiten de deur

U kunt zelf een administratie voeren. Dat kost tijd en kennis. Grob administratie & belastingadviezen kan u dit werk geheel of gedeeltelijk uit handen nemen en maakt vooraf met u duidelijke en heldere afspraken tegen een aantrekkelijk tarief. U weet waar u aan toe bent en kunt zich concentreren op dat waarin U goed bent.

Belasting-aanslagen

Naheffingsaanslagen, verschillen van mening met de inspecteur, bezwaarschriften en voorbereiding op beroepsprocedures. Allemaal onderdelen van ons werk. Los uw belastingprobleem op, door het ons voor te leggen. In bijna alle gevallen zijn de voordelen, die wij behalen voor u aantrekkelijk. Daarmee optimaliseren wij uw bedrijfsresultaat aanzienlijk.

Wacht bij fiscale problemen niet. Kom ogenblikkelijk in actie.

Opstellingen

Begrotingen en liquiditeits opstellingen

Uw bank vraagt inzage in uw plannen. Dat is begrijpelijk. Om dat goed en duidelijk naar voren te brengen is een degelijk plan nodig. Een verslag, waar de bank niet zomaar doorheen kan prikken. Wij hebben daar goede ervaring mee. Met gezonde resultaten voor onze cliënten. Probeert u het eens.

 • Voor de maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse BTW-aangifte is nauwkeurigheid geboden. Het blijft voor iedere belastingplichtige een check en dubbelcheck. Voor Grob administraie & belastingadviezen is dat dagelijkse kost. Naast de regelmatige BTW-aangifte kunnen wij ook een eenmalige "BTW quick-scan" uitvoeren. Daarbij brengen wij uw BTW-positie in kaart en lossen wij eventuele problemen op.
 • Begeleiden van belastingcontroles, bezwaar- en beroepsprocedures. Het kan zijn, dat u belastingcontrole krijgt. Het is dan zaak om u daar snel en gedegen op voor te bereiden. Wij kunnen u daarin ondersteunen.
 • Misschien bent u het niet eens met de inspecteur. Wij zullen dan bij bezwaar- en beroepsprocedures uw argumenten gedocumenteerd opstellen en aan de bevoegde instanties voorleggen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Grob Administatie & Belastingadviezen hanteert bij het uitoefenen van haar werkzaamheden leverings- en betalingsvoorwaarden.

Voor de inhoud van deze leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u op onderstaande link klikken.

De leverings- en betalingsvoorwaarden worden dan in een nieuw venster getoond.

Leverings- en betalingsvoorwaarden